Notowania

R22: strona spółki
13.12.2018, 8:03

R22 Przychody segmentu omnichannel communication w listopadzie 2018 roku.

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") informuje, że segment omnichannel communication wypracował w listopadzie sprzedaż w wysokości 5,7 mln zł.
Zarząd Spółki uznał informację za poufną, ze względu na wysokie odchylenie sprzedaży osiągniętej w segmencie omnichannel communication w listopadzie względem sprzedaży w poprzednich miesiącach (średniomiesięczna sprzedaż w I kwartale 2018/2019 roku obrotowego wyniosła 4,56 mln zł) oraz najwyższą miesięczną wartość sprzedaży w historii segmentu omnichannel communication.

Inne komunikaty