Notowania

KBDOM: strona spółki
13.12.2018, 21:30

KBD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 grudnia 2018r.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu ZWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono.

Załączniki

Inne komunikaty