Notowania

KBDOM: strona spółki
13.12.2018, 21:34

KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku:
1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 99,64% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty