Notowania

PLAYWAY: strona spółki
13.12.2018, 22:38

PLW Podwyższenie kapitału zakładowego w Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.12.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Circus”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Circus z kwoty 383.000 zł do kwoty 400.000 zł poprzez emisję 340 nowych udziałów. Nowe udziały zostaną objęte przez 3 inwestorów („Nowi inwestorzy”) za łączną kwotę 327 tys. zł.
Ww. emisja ma charakter motywacyjny i jest przeznaczona dla 3 najważniejszych osób związanych od lat z działalnością grupy kapitałowej Spółki i odpowiadających za jej dynamiczny rozwój. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Circus będą przedstawiać się w następujący sposób: 1. PlayWay S.A. - 69,63% 2. Osoby fizyczne – 26,13 % 3. Nowi inwestorzy – 4,25 %. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło także uchwałę o zmianie nazwy firmy spółki na: Big Cheese Studio. Circus jest producentem gry Cooking Simulator, która obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznie budujących tzw. listę zapisów w sklepie Steam tj. „Steam Wishlist”.

Inne komunikaty