Notowania

PLAYWAY: strona spółki
17.12.2018, 13:00

PLW Zawarcie przez Movie Games S.A. umowy licencyjnej z Discovery – gra „Mythbusters”

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 17.12.2018 r. Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Movie Games”), spółka stowarzyszona ze Spółką zawarła z DISCOVERY LICENSING INC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone jako Licencjodawcą umowę licencyjną zgodnie z którą Licencjodawca udzielił Movie Games licencji na wykorzystanie znaków towarowych należących do Licencjodawcy, oraz muzyki i innych assetów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) do programu „Mythbusters”.
Znaki towarowe Licencjodawcy zostaną wykorzystane przez Movie Games w grze komputerowej Mythbusers („Gra”), której premiera planowana jest na koniec 2019 r. W ramach podpisanej umowy licencyjnej, Licencjodawca zobowiązał się do prowadzenia intensywnych, długotrwałych, zakrojonych na szeroką skalę działań marketingowych, obejmujących m.in.: reklamy telewizyjne emitowane na kanałach należących do Licencjodawcy, obecność Gry w programach Licencjodawcy, wsparcie wizerunkowe największych gwiazd („talents”) znanych z programów Licencjodawcy, promowanie Gry na kanałach Social Media ( program Mythbusters zrzesza na samym facebooku 6,6 mln fanów z całego świata ), stronach i serwisach internetowych należących do Licencjodawcy, akcje PR-owe, kampanie mailingowe, a także wykorzystanie relacji z najważniejszymi dystrybutorami oraz sklepami (np. App Store) w celu zapewnienia możliwie najlepszej ekspozycji podczas premiery (tzw. „features”). „Mythbusters” to jeden z najpopularniejszych programów Discovery Channel, emitowany na antenie tej stacji nieprzerwanie od 2003 roku. Program doczekał się 17-tu sezonów emitowanych w kilkunastu krajach na całym świecie. Jego fabuła opiera się na testowaniu prawdziwości mitów, przesądów, scen z filmów i licznych anegdot za pomocą metod naukowych przez prowadzących, ekspertów w dziedzinie efektów specjalnych - Adama Savage i Jamie’go Hyneman’a. Po 2 latach przerwy, seria powraca w 2019 w formule Mythbusters Jr, skierowanej do młodych widzów. Umowa została zawarta przy udziale PlayWay S.A. która będzie pomagać w działaniach marketingowych.

Inne komunikaty