Notowania

ARI: strona spółki
19.12.2018, 16:52

ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 17 grudnia 2018 r.

Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji S.A. _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 17.12.2018 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
1. Szymon Gawryszczak – 2 241 553 akcji, co uprawniało do 4 483 106 głosów na WZA, stanowiących 39,44% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 70,84% głosów na WZA. 2. Venture Inc S.A. – 922 875 akcji, co uprawniało do 1 845 750 głosów na WZA, stanowiących 16,24% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 29,16% głosów na WZA.

Inne komunikaty