Notowania

NOVINA: strona spółki
19.12.2018, 20:33

NOV Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Emitenta

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Novina sp. z o.o., tj. podmiot blisko związany z panem Krzysztofem Konopką, Prezesem Zarządu Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o:
Zbyciu przez Novina sp. z o.o. 880 akcji Emitenta w dniu 17 października 2018 r. za cenę ważoną wolumenem 0,19 zł; Transakcji dokonano na ryku NewConnect. Prezesem Zarządu Novina sp. z o.o. jest pan Krzysztof Konopka. Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty