Notowania

TBULL: strona spółki
20.12.2018, 23:44

TBL Informacja o grze Top Speed 2

Zarząd Spółki T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż podjął decyzję o rozszerzeniu pierwotnie planowanych funkcjonalności oraz wdrożeniu dodatkowych rozwiązań w grze Top Speed 2. W związku z powyższym premiera gry Top Speed 2 zostaje przesunięta i odbędzie się w pierwszej połowie 2019 roku. Pierwotnie planowana premiera gry na platformie Android miała odbyć się do końca grudnia 2018 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2018 sporządzonym 19 czerwca 2018 roku. Zarząd podtrzymuje wszystkie opublikowane w raporcie bieżącym nr 16/2018 oczekiwania wobec parametrów monetyzacyjnych gry Top Speed 2.
Jednocześnie Emitent informuje, iż prace nad Top Speed 2 są zaawansowane, a wersja beta tej gry (aplikacja nieukończona, posiadająca wybrane funkcjonalności, które są testowane przez chętnych użytkowników w celu wyeliminowania błędów i wprowadzenia usprawnień) dostępna jest na platformie Android w wybranych krajach, między innymi w Polsce.

Inne komunikaty