Notowania

SEVENET: strona spółki
21.12.2018, 14:29

SEV Zawiadomienia o transakcji art. 19 MAR

Zarząd Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku _Emitent_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR, niniejszym informuje, iż dnia 21 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Piotra Paszczyka – osoby pełniącej obowiązki zarządcze Sekretarza Rady Nadzorczej SEVENET S.A.
Pełną treść zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty