Notowania

EMONT: strona spółki
21.12.2018, 14:45

ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy Nobilis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Nobilis Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3985.

Inne komunikaty