Notowania

EMONT: strona spółki
21.12.2018, 14:45

ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy Nobilis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Nobilis Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3985.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-02-13
ELM Istotna informacja
0,55
-5,45
2019-02-04
ELM Otrzymanie Aneksu
0,50
0,00
2019-01-10
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2018-12-27
ELM Istotna informacja
0,44
0,00
2018-12-21
ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.
0,44
0,00
2018-12-12
ELM Otrzymanie Aneksu
0,44
0,00
2018-12-10
ELM : Istotna informacja
0,44
0,00
2018-11-21
ELM Istotna informacja
0,61
-9,84
2018-10-15
ELM Istotna informacja
0,63
+3,17
2018-10-11
ELM Istotna informacja
0,63
0,00