Notowania

PAMAPOL: strona spółki
21.12.2018, 15:18

PMP Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 w sprawie wniesienia przez PAMAPOL S.A. (Spółka) zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 września 2018 r. o wstrzymaniu wykonania uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. powziął informację o oddaleniu ww. zażalenia.

Inne komunikaty