Notowania

MERA: strona spółki
24.12.2018, 17:00

MER Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Zarząd MERA S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.12.2018r., posiadały co najmniej 5% w głosach.
Edward Traka, posiadający 10095000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i 66,6886% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty