Notowania

EMONT: strona spółki
27.12.2018, 9:39

ELM Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13A list intencyjny potwierdzający wybór oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego oraz budowy budynku kotłowni wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zakładu Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-02-13
ELM Istotna informacja
0,55
-5,45
2019-02-04
ELM Otrzymanie Aneksu
0,50
0,00
2019-01-10
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2018-12-27
ELM Istotna informacja
0,44
0,00
2018-12-21
ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.
0,44
0,00
2018-12-12
ELM Otrzymanie Aneksu
0,44
0,00
2018-12-10
ELM : Istotna informacja
0,44
0,00
2018-11-21
ELM Istotna informacja
0,61
-9,84
2018-10-15
ELM Istotna informacja
0,63
+3,17
2018-10-11
ELM Istotna informacja
0,63
0,00