Notowania

TBULL: strona spółki
27.12.2018, 22:46

TBL Wykup obligacji serii B

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty obligacji Spółki serii B. Wszystkie obligacje serii B zostały spłacone zgodnie warunkami emisji.
O obligacjach serii B Emitent informował raportami bieżącymi nr 13/2017, 15/2017, 46/2017 i 8/2018. Aktualnie brak jest wyemitowanych przez Spółkę czynnych obligacji.

Inne komunikaty