Notowania

BLIRT: strona spółki
28.12.2018, 12:36

BLR Sprzedaż akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Mariana Popinigisa, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Prezes Zarządu Emitenta), o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, że sprzedaż 685.719 akcji na okaziciela serii C,D i G miała miejsce w dniu 24.12.2018 r. poza systemem obrotu NewConnect. Sumaryczna wartość sprzedanych akcji wyniosła 473.146,11 zł przy cenie 0,69 zł za jedną akcję. Dokument notyfikacji w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty