Notowania

BML Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd Spółki BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje o otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez osobę blisko związaną z Panem Piotrem Kwaśniewskim, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty