Notowania

ECHO: strona spółki
31.12.2018, 16:28

ECH Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od dwóch osób zarządzających powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty