Notowania

INGBSK: strona spółki
2.01.2019, 17:07

ING Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z 26 kwietnia 2017 roku oraz nr 2/2018 z 16 stycznia 2018 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 2 stycznia 2019 roku Bank powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A., spółkę zależną Banku.
W swojej decyzji KNF stwierdziła, że ING Bank Hipoteczny S.A. spełnia wszystkie wymogi dla rozpoczęcia działalności określone w art. 36 ust 3 ustawy Prawo bankowe. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty