Notowania

CNT: strona spółki
3.01.2019, 15:11

CNT Informacja o sprzedaży lokali za IV kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 3 stycznia 2018 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r. Emitent informuje, iż spółka zależna w IV kwartale 2018 roku zawarła 40 umów deweloperskich sprzedaży mieszkań. Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku spółka zależna była stroną 24 umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie. Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyniesie 582 sztuki. Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje koszty wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając wyroby gotowe w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu danego typu lokali. Spółka zależna zawarła 582 umowy ostateczne przenoszące własność nieruchomości i wydała w IV kwartale 2018 roku 580 lokali mieszkalnych. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty