Notowania

LPS korekta raportu ESPI 9/2018

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) w związku z opublikowanym raportem bieżącym ESPI nr 9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 12 grudnia 2018 roku Emitent dokonuje korekty ww. raportu w zakresie nadania mu prawidłowego tytułu tj. „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 12 grudnia 2018 roku”. Treść raportu w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.
Tytuł raportu przed dokonaniem korekty: „Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A. LAUREN PESO POLSKA S.A.” Tytuł raportu po dokonaniu korekty: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 12 grudnia 2018 roku”.

Inne komunikaty