Notowania

SFS Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 dotyczącego podjęcia przez Zarząd Sfinks Polska S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego oraz raportu bieżącego nr 38/2018, w którym Spółka powiadomiła o wydłużeniu terminu subskrypcji akcji serii P, informuje że do dnia 08 stycznia 2019 r. nie zostały zawarte umowy o objęciu Akcji serii P wobec czego powyższa emisja nie doszła do skutku.

Inne komunikaty