Notowania

KRUK: strona spółki
10.01.2019, 12:47

KRU Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.
IV kwartał 2018 roku Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK IV kw. 2018 IV kw. 2017 zmiana 2 612 mln zł 6 409 mln zł -59% Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK IV kw. 2018 IV kw. 2017 zmiana 341 mln zł 210 mln zł +65% Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK IV kw. 2018 IV kw. 2017 zmiana 432 mln zł 375 mln zł +15% Rok 2018 Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK 2018 r. 2017 r. zmiana 8 853 mln zł 16 403 mln zł -46% Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK 2018 r. 2017 r. zmiana 1 395 mln zł 976 mln zł +43% Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK 2018 r. 2017 r. zmiana 1 576mln zł 1 369 mln zł +15% Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2018.

Inne komunikaty