Notowania

CNT: strona spółki
10.01.2019, 13:06

CNT Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę.

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 roku Emitent powziął informację o zatwierdzeniu projektów budowlanych i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B4 i B6 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta Kraków wobec niezaskarżenia decyzji o pozwoleniu, o których mowa w ww. raporcie, w terminie i trybie ustawowo przewidzianym, decyzja dotycząca budynku B4 stała się ostateczna w dniu 1 stycznia 2019 r., a decyzja dotycząca budynku B6 stała się ostateczna w dniu 3 stycznia 2019 r. i podlegają one wykonaniu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty