Notowania

KOMPAP: strona spółki
11.01.2019, 14:16

KMP Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę – Prezesa Zarządu Emitenta.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty