Notowania

PROLOG: strona spółki
11.01.2019, 15:57

PRL Zawarcie aneksu nr 3 do umowy pożyczki udzielonej przez Emitenta w dniu 1 marca 2016 roku

Zarząd Pro-Log S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, o zawarciu w dniu 10stycznia 2019 roku, aneksu do umowy pożyczki zawartej w dniu 1 marca 2016 roku z XBS Logistic S.A. („Pożyczkobiorca”), aneksowanej w dniu 20 grudnia 2016 roku oraz w dniu 29 stycznia 2018 roku. Na podstawie ww. umowy pożyczki oraz aneksów Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 672.765,37 zł z oprocentowaniem 5 proc. w skali roku, płatną do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przedmiotowy aneks dotyczy terminu spłaty pożyczki, który został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Inne komunikaty