Notowania

PEKABEX: strona spółki
11.01.2019, 16:00

PBX Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 w dniu 17.04.2019 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 23.05.2019 r. - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku w dniu 05.09.2019 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 21.11.2019 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że: 1. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 oraz za II kwartał roku obrotowego 2019.

Inne komunikaty