Notowania

CZT Zmiana w składzie Zarządu spółki „Czerwona Torebka” S.A.

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje, iż:
I. dnia 11 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia: 1) o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Macieja Szturemskiego, 2) o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Tomasza Jurgę. II. dnia 11 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały: 1) o zmniejszeniu liczebności Zarządu Spółki z dwóch osób do jednej, która będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2) o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. III. Przebieg kariery zawodowej Pana Mateusza Świtalskiego jest następujący: 1) 2011 – 2016 - „Małpka” S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2) 2013 – 10.01.2019 - „Czerwona Torebka” S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 3) 2013 – 2018 - Merlin.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 4) 2015 – 10.01.2019 - Enaville Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej Działalność wykonywana przez Pana Mateusza Świtalskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Mateusz Świtalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mateusz Świtalski nie figuruje w Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty