Notowania

ORANGEPL: strona spółki
11.01.2019, 16:17

OPL Daty publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne - za I kwartał 2019 r. - w dniu 29.04.2019 r. - za III kwartał 2019 r. - w dniu 28.10.2019 r. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny - za I półrocze 2019 r. - w dniu 24.07.2019 r. Raport roczny za 2019 r. - w dniu 19.02.2020 r. Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - w dniu 19.02.2020 r.

Inne komunikaty