Notowania

REDWOOD: strona spółki
11.01.2019, 16:44

RWD Zażalenie na Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku powziął informację, z której wynika, że Prezes Zarządu Emitenta - Pan Jerzy Dąbrowski złożył zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta.

Inne komunikaty