Notowania

FITEN: strona spółki
11.01.2019, 20:52

FTN Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. z jednoczesnym powództwem wzajemnym FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) niniejszym informuje, iż w dniu 11.01.2019 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach V Wydział Cywilny, na której ogłoszono wyrok w sprawie apelacji, o której FITEN informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 28.12.2017 r.
W ogłoszonym w dniu 11.01.2019 r. wyroku Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił w całości apelację zarówno PKP Energetyka S.A. jak i apelację Spółki. Tym samym sąd podtrzymał wyrok wydany w dniu 13.10.2017 przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Inne komunikaty