Notowania

PLAYWAY: strona spółki
11.01.2019, 22:12

PLW Zawiązanie spółki FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 11.01.2019 r. Spółka oraz osoba fizyczna zawiązały spółkę akcyjną pod firmą FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („FreeMind”).
Kapitał zakładowy FreeMind wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 szt. akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł każda. Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób: a) Spółka – 700.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 300.000 zł; d) osoba fizyczna – 300.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 30.000 zł. Udział poszczególnych stron w kapitale zakładowym FreeMind będzie przedstawiał się w następujący sposób: a) Spółka - 70%; b) osoba fizyczna – 30%. Głównym przedmiotem działalności FreeMind będzie produkcja gier na platformę PC a pierwszymi realizowanymi projektami będą gry pt. „Życie Rolnika” i „Russian Roads”.

Inne komunikaty