Notowania

PTWP: strona spółki
12.01.2019, 10:54

PTW podnajem restauracji w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J.Ziętka

Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (Emitent) informuje, że Emitent zawarł umowę podnajmu budynku restauracji Villa Gardena w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen.J.Ziętka w Chorzowie wraz z wyposażeniem.
Umowa podnajmu została zawarta z dotychczasowymi najemcami budynku na czas oznaczony do 2044 r., z opcją wejścia w prawa i obowiązki najemcy i nabycia wyposażenia do 2026 r. Umowa podnajmu pozwoli na uzupełnienie działalności eventowej Emitenta. Działalność zostanie rozpoczęta po uzyskaniu wymaganych wpisów i zezwoleń.

Inne komunikaty