Notowania

JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 12 stycznia 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Januarego Ciszewskiego Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach na akcjach Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
JRH Skup akcji własnych
0,53
+9,43
2019-03-08
JRH Skup akcji własnych
0,58
-7,69
2019-02-21
JRH Sprzedaż nieruchomości przez spółkę współzależną
0,51
0,00
2019-02-14
JRH Wznowienie skupu akcji własnych
0,51
0,00
2019-01-15
JRH Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym
0,49
+2,04
2019-01-12
JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
0,49
0,00
2019-01-12
JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
0,49
0,00
2019-01-11
JRH Skup akcji własnych
0,49
0,00
2019-01-04
JRH Skup akcji własnych
0,47
-6,38
2018-12-28
JRH Sprzedaż udziałów Spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
0,55
+3,64