Notowania

SFINKS: strona spółki
14.01.2019, 17:20

SFS Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 - Uchylenie uchwały Zarządu z dnia 10.10.2018 r. oraz ponowna emisja akcji serii P w ramach kapitału docelowego („Akcje serii P”) - informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji Akcji serii P („Uchwała Zarządu”) oraz Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 09 stycznia 2019 r. („Uchwała Rady Nadzorczej”), których treść Emitent przekazuje w załączeniu.
Uchwałą Zarządu cena emisyjna Akcji serii P emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.01.2018 r. została ustalona na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję serii P. Ustalono termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P - tj. do dnia 21 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji serii P – tj. do dnia 28 lutego 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej, organ ten wyraził zgodę na wyłączenie prawa poboru Akcji serii P oraz na ustalenie przez Zarząd Spółki wskazanej powyżej ceny emisyjnej tych akcji. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Załączniki

Inne komunikaty