Notowania

ULTGAMES: strona spółki
16.01.2019, 15:52

ULG Zawarcie umowy o współpracy z Pyramid Games Sp z o.o. – 3 gry na Nintendo Switch

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje iż w dniu 16.01.2019 r. Spółka zawarła z Pyramid Games Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie („Licencjodawca”) umowę o współpracy na mocy której Spółka uzyskała od Licencjodawcy licencję na wykonanie portów i wydanie 3 gier na Nintendo Switch tj.:
1. RMX Real Motocross; 2. Motorcycle Mechanic Simulator; 3. Z-TOWN: Zombie Challenge. Planowany termin premiery ww. gier na Nintendo Switch to 2019 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty