Notowania

MERIT: strona spółki
21.01.2019, 17:22

MEI Podpisanie dwóch porozumień w sprawie zawarcia Umów kupna akcji

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 21 stycznia 2019r. dwóch porozumień w sprawie zakupu akcji dewelopera produkującego gry komputerowe („Spółka”), które stanowią 20,4% w kapitale zakładowym Spółki. Podpisanie umów i objęcie akcji Spółki nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych wynikających ze statutu Emitenta. Akcje Spółki zostaną nabyte po cenie równej wartości nominalnej. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect.
Przedmiotowe porozumienia zostały uznane za znaczące ze względu na ich możliwy wpływ na rozwój Emitenta. O zawarciu umów Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Inne komunikaty