Notowania

MERIT: strona spółki
22.01.2019, 15:48

MEI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r.

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 22 stycznia 2019 r.
Dorota Denis Brewczyńska Liczba akcji: 1 597 000 Liczba głosów: 1 597 000 % udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,88% % udział w ogólnej liczbie głosów: 58,75% Mirosław Stępień Liczba akcji: 307 000 Liczba głosów: 307 000 % udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,12% % udział w ogólnej liczbie głosów: 11,30 %

Inne komunikaty