Notowania

MOJ: strona spółki
23.01.2019, 10:03

MOJ Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji trzy zamówienia wystawione przez GK FASING S.A. na kwotę 796 tys. zł przedmiotem których są odkuwki ogniw , zgrzebeł i zamka. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 25.09.2018 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 25.09.2018 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 694 tys. zł.Przedmitem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa o wartości 1 834 tys. zł otrzymane 11.12..2018 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty