Notowania

OTLOG: strona spółki
25.01.2019, 19:15

OTS Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenie terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 1), umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 2) oraz umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 4). Tym samym termin spłaty Kredytu 1, Kredytu 2 oraz Kredytu 4 został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.
Ponadto, Spółka informuje o zawarciu w dniu 25 stycznia 2019 r. kolejnego aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej (oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 3) do dnia 15 lutego 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
0,00
2019-10-08
OTS Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
5,70
+2,63
2019-10-07
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
5,70
0,00
2019-09-30
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
5,80
0,00
2019-09-27
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
5,90
-2,54
2019-09-24
OTS Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,90
-2,54
2019-09-13
OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
6,85
0,00
2019-09-09
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.
7,65
0,00