Notowania

ELZAB: strona spółki
29.01.2019, 15:33

ELZ Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A.

Zarząd Spółki ELZAB S.A z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.01.2019 roku otrzymał informację dotyczącą wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A. przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wskazana umowa o pełnienie funkcji Animatora przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i przestanie obowiązywać z końcem dnia 28.02.2019 roku. Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki, z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

Inne komunikaty