Notowania

GNB Dopuszczenie potencjalnych inwestorów do procesu due diligence

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 111/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz w związku z działaniami mającymi na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Getin Noble Bank S.A. („Bank”) lub alternatywnie bank powstały w wyniku połączenia Banku z Idea Bankiem S.A., Zarząd Banku informuje, że podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence od dnia 4 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji.
O wszelkich dalszych istotnych zdarzeniach związanych z toczącym się procesem pozyskania inwestora finansowego Bank będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

Inne komunikaty