Notowania

PROMISE: strona spółki
4.02.2019, 15:01

PRO Zawarcie umów z podmiotami z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w okresie od dnia 14 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku zawarł sześć umów z podmiotami należącymi do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na łączną kwotę 63 066 901,09 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden 09/100) złotych. Umowy zostały zawarte w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement”. Przedmiotem umów jest zakup licencji i uaktualnień dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise (lub równoważnych). Umowy będą obowiązywać przez okres 3 lat.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent uznał zawarcie umów z podmiotami należącymi do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za istotne ze względu na ich łączną wartość.

Inne komunikaty