Notowania

ARI: strona spółki
6.02.2019, 21:28

ARI Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 05.02.2019 r. została podpisana z Santander Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie umowa kredytowa. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 230 000 zł. Spółka zobowiązana jest do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu w dniu 03.02.2020 r.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Inne komunikaty