Notowania

GTK Aktualizacja raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r.

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. niniejszym przekazuje aktualizację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Aktualizacja związana jest ze zmianą adresu Spółki, a tym samym zmianą adresu, pod którym dostępna jest dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty