Notowania

XTB: strona spółki
8.02.2019, 17:11

XTB Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2019 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportów rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta – za 2018 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent informuje przy tym, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za 2018 rok zostaną przekazane w raportach rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej XTB – których publikacja została przewidziana na 8 marca 2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty