Notowania

XTPL: strona spółki
9.02.2019, 12:42

XTP Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…) - Rozporządzenie MAR - przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2019 roku otrzymał od pana Sebastiana Młodzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta 2 (dwa) powiadomienia dotyczące zawartych w dniu 6 i 7 lutego 2019 roku transakcji zbycia akcji Emitenta.
Powiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do raportu bieżącego. Załączniki: 1. powiadomienie od pana Sebastiana Młodzińskiego z art. 19 ust. 1 lit. a MAR. dotyczące transakcji z dnia 6 lutego 2019 roku; 2. powiadomienie od pana Sebastiana Młodzińskiego z art. 19 ust. 1 lit. a MAR. dotyczące transakcji z dnia 7 lutego 2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty