Notowania

APANET: strona spółki
10.02.2019, 23:59

APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż powziął informację o przesłaniu w dniu 9 lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta zawiadomienia od Pana Andrzeja Lisa z dnia 8 lutego 2019 r.dotyczącego zmniejszenia stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-10
APA Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2,00
0,00
2019-04-30
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2019 r.
2,14
0,00
2019-04-15
APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2,14
0,00
2019-04-10
APA Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2,14
0,00
2019-03-27
APA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2,00
0,00
2019-03-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-22
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-14
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
1,94
+0,52
2019-03-13
APA Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
1,94
+0,52
2019-02-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2019 r.
1,88
0,00