Notowania

NEUCA: strona spółki
11.02.2019, 10:19

NEU Nabycie akcji własnych

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. Spółka nabyła łącznie 1.848 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w tym okresie wyniosła 266,08 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0408% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają łącznie 0,0408% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada 56.026 akcji własnych stanowiących 1,2360 % kapitału zakładowego Spółki i dających 1,2360 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup ww. akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 18 NWZA Spółki z dnia 16.01.2018 r. zmienionej uchwałą nr 21 WZA z dnia 24.05.2018 r. Kod LEI Spółki: 259400KFX90IZ97UDQ91 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w ww. okresie Spółka przekazuje w załącznikach.

Załączniki

Inne komunikaty