Notowania

GETBACK: strona spółki
11.02.2019, 10:44

GBK Zawarcie przez GetBack S.A. umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji.

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securites S.A. Umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.:
1. IC 2. ID 3. IE 4. IF 5. IG 6. IH 7. II 8. IK 9. IL 10. IM 11. IN 12. IT 13. IZ 14. PA 15. PAH 16. PD 17. PF 18. PG 19. PH 20. PI 21. PJ 22. PK 23. PL 24. PM 25. PO 26. PP 27. PQ 28. PR 29. PS 30. PT 31. PU 32. PY 33. PZ1 34. PZ2 35. PZ3 36. RA 37. RB 38. RG 39. RH 40. RI 41. RJ 42. RK 43. RL 44. RN 45. RO 46. RP 47. RQ 48. RR 49. RS 50. RT 51. RU 52. RV 53. RW 54. RX 55. RY 56. RZ 57. SA 58. SB 59. SF 60. SG 61. SJ 62. SK 63. SU 64. SV 65. SW 66. TJ 67. TP 68. TV Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji. Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Zarząd GetBack S.A. zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 05/2019 która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Uchwała nr 05/2019 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl. Osoby reprezentujące podmiot:

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-02-21
GBK Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank krajowy mBank S.A.
3,75
0,00
2019-02-15
GBK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
3,75
0,00
2019-02-11
GBK Zawarcie przez GetBack S.A. umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji.
3,75
0,00
2019-02-06
GBK Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
3,75
0,00
2019-02-01
GBK Zawarcie wstępnej umowy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji z podmiotami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB
3,75
0,00
2019-01-31
GBK Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
3,75
0,00
2019-01-25
GBK Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r.
3,75
0,00
2019-01-22
GBK Zgromadzenie wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 stycznia 2019 r.
3,75
0,00
2019-01-21
GBK Decyzja Hoist AB w przedmiocie zakończenia prac nad transakcją nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji. Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji tzw. opcji mieszanej.
3,75
0,00
2019-01-21
GBK Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji alternatywnych propozycji układowych
3,75
0,00