Notowania

FASING: strona spółki
11.02.2019, 11:04

FSG Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2018 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż
w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2019 roku powziął informację o wartościach szacunkowych jednostkowych wybranych danych finansowych Spółki za rok 2018. W związku z powyższym za 12 miesięcy 2018 roku Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych wybranych danych finansowych: - Przychody netto ze sprzedaży ogółem za 12 miesięcy br. wyniosły 171.424 tys. zł, tj. wzrost o 36,00% w stosunku do przychodów osiągniętych za 12 miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 24,36% głównie z tytułu wzrostu eksportu, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 145,60% również z tytułu wzrostu sprzedaży na eksport; - Amortyzacja wyniosła 7.393 tys. zł, tj. wzrost o 5,28% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 24.432 tys. zł, tj. wzrost o 34,56% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk brutto wyniósł 21.585 tys. zł, tj. wzrost o 66,94% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk netto wyniósł 17.392 tys. zł, tj. wzrost o 74,72% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-02-21
FSG Umowa faktoringu
15,85
0,00
2019-02-11
FSG Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2018 rok
16,25
-0,92
2019-02-06
FSG Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
16,05
0,00
2019-02-04
FSG Transakcje z podmiotem dominującym.
16,00
+0,94
2019-01-28
FSG Aneks przedłużający umowę z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A.
16,30
0,00
2019-01-18
FSG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
16,25
+0,31
2018-12-11
FSG Transakcje z podmiotem zależnym.
15,85
+2,21
2018-12-11
FSG Transakcje z firmą DTEK Pavlogradugol.
15,85
+2,21
2018-12-06
FSG Umowa kredytowa
16,30
-1,84
2018-11-29
FSG QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,45
0,00