Notowania

FASING: strona spółki
11.02.2019, 11:04

FSG Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2018 rok

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż
w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2019 roku powziął informację o wartościach szacunkowych jednostkowych wybranych danych finansowych Spółki za rok 2018. W związku z powyższym za 12 miesięcy 2018 roku Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych wybranych danych finansowych: - Przychody netto ze sprzedaży ogółem za 12 miesięcy br. wyniosły 171.424 tys. zł, tj. wzrost o 36,00% w stosunku do przychodów osiągniętych za 12 miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 24,36% głównie z tytułu wzrostu eksportu, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 145,60% również z tytułu wzrostu sprzedaży na eksport; - Amortyzacja wyniosła 7.393 tys. zł, tj. wzrost o 5,28% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 24.432 tys. zł, tj. wzrost o 34,56% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk brutto wyniósł 21.585 tys. zł, tj. wzrost o 66,94% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. - Zysk netto wyniósł 17.392 tys. zł, tj. wzrost o 74,72% w stosunku do 12 miesięcy 2017 roku. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Inne komunikaty